Номын тухай таны мэдлэгт-2022

| Гарчгийг сонгох:
Биеэ дааж ном судлах аргын тухай

Зохиогч: Примаковский А.

Он: 1955Гарчиг: Хөдөлмөрчдийн коммунист хүмүүжлийн үйл хэрэгт номын роль. Яаж унших нь. Уншсан зүйлийг тэмдэглэж авах нь. Реферат, шүүмж зохиох тухайТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан Номын сан судлалХуудасны тоо: 106х.Ангилал: 028Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: П 764Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [806] (1ш), Монгол номын фонд [37358] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ертөнцийн сониноос

Он: 1983Гарчиг: Хүний амьдрал үйлсийн сониноос Хүний ажил үйлсийн онцгой тохиолдол Хүний амьдрал ахуйн хэрэглээний сонин зүйлсээс Юм юмнаас Олимп. Байгалийн сонин үзэгдэл. Сонин тохиолдолууд. Сансар судлалын сониноос. Гариг эрхсийн сониноос. Ном хэвлэлийн сониноос. Түүх дурсгалын үнэт цуглуулгын сониноос. Урлагийн сониноос. Шатрын сониноос. Анагаах ухаанысониноос. Амьтдын сониноос. Таван хошуу мал. Хот барилга байгууламж. Зам тээвэр, авто хөсгийн сониноос. Газар орны сониноос. Шинжлэх ухаан техникийн сониноосТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол Шинжлэх ухааны түүхХуудасны тоо: 153х.Ангилал: 72.3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Е 78Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [47] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол модон барын ном

Зохиогч: Шүгэр Ц.

Он: 1991Гарчиг: 13-14 зуунд хэвлэсэн модон барын номын тухай мэдээ, бичмэл ном, номын үйлдвэрийн тухай. 17-18 зуунд хэвлэсэн модон барын ном. 19зуунд хэвлэсэн модон бар, хорголжин барын номТүлхүүр үгс: соёл, боловсролХуудасны тоо: 262.Ангилал: 76.11 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ш 93Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [50569] (8ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол модон барын ном

Зохиогч: Шүгэр Ц.

Он: 2002Гарчиг: Бичмэл номын тойм. ХIII-XVII зуунд хэвлэгдсэн модон барын номын мэдээ, ном. ХIII зуунд хэвлэгдсэн модон барын ном. ХIХ зуунд хэвлэгдсэн модон бар, хорголжин барын номТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол Ном хэвлэлийн ажилХуудасны тоо: 225.Ангилал: 76.17Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ш 944Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [75097] (4ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол номын хатамал урлал, түүний заах арга зүй

Зохиогч: Тунгалаг Содовжамцын; Дүгэр Х., Цэвэгсүрэн Ж.

Он: 1999Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг . Ном хатгах урлал түүний түүхэн уламжлал . Хоёрдугаар бүлэг . Оёдол хатгамалд модуль хэрэглэх нь . Гуравдугаар бүлэг . Ном хатгах урлалыг уламжлуулан сургах арга барил түүнийг туршсан үр дүнТүлхүүр үгс: Заах арга соёл , шинжлэх ухаан боловсролХуудасны тоо: 130.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [9479] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын орчин үеийн ном хэвлэлийн хөгжлийн асуудал /1911-1940

Зохиогч: Етекбай Татегийн; Ж.Цэзэн.

Он: 2015Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг. Орчин үеийн ном хэвлэл үүсэх нийгэм-түүхийн угтал нөхцөл. Хоёрдугаар бүлэг. Монгол улсын орчин үеийн ном хэвлэлийн үүсэл. Гуравдугаар бүлэг. Хувьсгалын дараах үеийн ном хэвлэлийн хөгжлийн чиг хандлагаТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 164.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [13790] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын орчин үеийн ном хэвлэлийн үүсэл хөгжлийн асуудал 1911-1940

Зохиогч: Етекбай Т.

Он: 2019Гарчиг: 1-р бүлэг. Орчин үеийн ном хэвлэл үүсэх нийгэм түүхийн угтал нөхцөл. 2-р бүлэг. Монголын орчин үеийн ном хэвлэлийн үүсэл. 3-р бүлэг. Хувьсгалын дараах үеийн ном хэвлэлийн хөгжлийн чиг хандлага 1921-1940. Дүгнэлт. 1921-1940 оны хооронд хэвлэгдсэн ном хэвлэлийн дээжис. Хүний нэрийн хэлхээс. Ном зүй. Хавсралт. Англи хэл дээрх хураангуйТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 311.Ангилал: 76.17Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Е 80Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [39930] (1ш), Монгол номын фонд [93710] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголчуудын ном хэвлэдэг арга

Зохиогч: Шүгэр Ц.

Он: 1976Гарчиг: Монгол барын номыг судалсан нь. Бичмэл ном, бичгийн хэрэгсэл. Эрдэнээр ном бичих ёс. Монголчуудын ном хэвлэж байсан түүхээс. Их Ляо буюу Хятан улсын үед. ХIII зууны эцсээр байсан хэвлэлийн газар. XVII-XIX зуунд хэвлэсэн монгол модон барын номын тойм. Монгол судар хэвлэж байсан гол гол газар. Судар үйлдвэрлэдэг арга. Барын төрөл. Судрын цаас. Хөгжил дэвшлийн байдал. Судраас уламжилсан нь. Халх судрын үсэгТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 174.Ангилал: 002Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ш 947.5Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [8369] (1ш), Монгол номын фонд [154159] (18ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголчуудын ном хэвлэдэг арга

Зохиогч: Шүгэр Цэрэндуламын; Ринчен.

Он: 1973Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг . Монголчууд ном хэвлэж байсан түүхээс . Хоёрдугаар бүлэг . Судар үйлдвэрлэдэг арга . Гуравдугаар бүлэг . Хөгжил дэвшлийн байдалТүлхүүр үгс: хэл шинжлэлХуудасны тоо: 243.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [1075] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголчуудын номын өв

Зохиогч: Сэржээ Ж.

Он: 2001Гарчиг: Хөшөө гэрэгэ хад чулууны бичгүүд. Тамга захидлын бичгүүд. Даль модны навч.хусны үйсэн дээр бичсэн номууд. Монголын эртний барын болон гар бичмэл номууд. Ганжуур данжуур хэмээх их хүлгэн судрууд. Алт эрдэнэсээр бүтээсэн номууд. Монголын номын зарим төрлөөс. Номын чимэглэлээс. Номын донтор.шогол баринтаг. Хамгийн том,жижиг ном бичмэл номын зарим төрөлТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол Ерөнхий ном судлалХуудасны тоо: 76х.Ангилал: 76.10Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 97Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [2367] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголчуудын номын өв

Зохиогч: Сэржээ Ж.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 2Он: 2018Гарчиг: Эртний судар ном. Билгийн чанад хязгаарт хүрсэн их хөлгөн судрууд. Ганжуур Данжуур хэмээх их хөлгөн судрууд. Их хөлгөний монгол судруудаас. Монголын түүхийн зарим сурвалж. Хятадын сонгодог зохиолоос. Монгол бичиг үсгийн дурсгалууд. Монгол хэл шинжлэлийн дурсгал. Элдэв ном, бичгийн дурсгалууд. Уламжлалт шинжлэх ухааны номуудТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 126.Ангилал: 76.10Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 952Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [39337] (1ш), Монгол номын фонд [92827] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын ном судлалын бага нэвтэрхий толь

Зохиогч: Цэзэн Ж.

Он: 2011Гарчиг: Толь. Товчилсон үгйин тайлбар. Зургийн заалт. Хүний нэрийн хэлхээс. Улс орон болон газарзүйн нэрийн хэлхээсТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол Лавлах хэвлэлХуудасны тоо: 261х.Ангилал: 78я2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ц 943Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10374] (3ш). Шилжүүлгэнд (2). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын ном хэвлэлийн түүх, онол практикийн зарим асуудал

Зохиогч: Етекбай Т.

Он: 2018Гарчиг: 1-р бүлэг. Онол арга зүйн өгүүллүүд. 2-р бүлэг. Судалгааны өгүүллүүд. 3-р бүлэг. Түүхийн өгүүллүүдТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 247.Ангилал: 76.17Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Е 80Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [39256] (1ш), Монгол номын фонд [92770] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын ном хэвлэлийн түүхэн уламжлал Нэн эртнээс-XX зууны эхэн үе

Зохиогч: Етекбай Т.

Он: 2018Гарчиг: 1-р бүлэг. Эртний бичгийн үүсэл ба номын соёлын тухай товчхон. 2-р бүлэг. Монгол номын бичиг ба бичмэл номын тойм. 3-р бүлэг. Монгол дармал номын түүхэн уламжлалТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 256.Ангилал: 76.17Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Е 80Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [39489] (1ш), Монгол номын фонд [93056] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Наука о книге Очерк проблематики

Зохиогч: Мигонь К; К. Мигонь.

Он: 1991Гарчиг:Түлхүүр үгс:Хуудасны тоо: 197.Ангилал: 76.11Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 57Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Өрнө дахины фонд [147824] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ном бол

Зохиогч:

Он: 2014Гарчиг: Хэлсэн үг, сэтгэлгээ, зүйр цэцэн үгийн эмхтгэлТүлхүүр үгс: Лавлах хэвлэлХуудасны тоо: 110.Ангилал: 94.8Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 72Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [2574] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ном товхимолын эх бэлтгэл чанарын зарим асуудал

Зохиогч: Дашзэвэг Б.

Он: 1977Гарчиг: Ном хэвлэлийн тухай товчхон. Номын төлөвлөлт эдийн засгийн асуудалд. Ном, хэвлэлийн чанар үзэмжийн зарчим асуудал. Ном, товхимол бэлтгэх үндсэн хэсэг. Ном, товхимол боловсруулах аргачлал. Ном, товхимол бэлтгэхэд холбогдох зарим асуудлуудТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 120.Ангилал: 002Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 394Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [159287] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ном хадгалж хамгаалах ажлын уламжлал шинэчлэл Аргачлалын зөвлөгөө

Зохиогч: Тунгалаг Б.

Он: 2015Гарчиг: Ном хадгалах ажлын уламжлал, шинэчлэл. Барилга, тоног төхөөрөмж. Ном хамгаалах зохистой нөхцөл бүрдүүлэхТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол Номын сагийн фондууд, фондын эмх цэгц, зохион байгуулалтХуудасны тоо: 123х.Ангилал: 78.36Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 671Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [13892] (5ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ном хэрхэн унших вэ?

Зохиогч: Поварнин С.И.

Он: 1978Гарчиг: Ерийн уншлага. Хортой уншлага. уншлага бол урлаг. Уншлагын үндсэн дүрмүүд. Боловсролын гол зорилтууд. Зөв уншихын зайлшгүй чухал нөхцөлүүд. Бие даан боловсрол олохын тулд юу унших тухай ерөнхий заалт. Номтой урьдчилан танилцах нь. Номыг судлан уншихын гол зорилт. Унших үйл явц. Уншлагын туслах чанарын зүйлсТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 61.Ангилал: 028Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: П 42Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [160760] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ном эзэмших соёл

Зохиогч: Гомбосүрэн Р.

Он: 1989Гарчиг: В.И.Ленин "Ардын боловсролын талаар юу хийж болох вэ?" гэсэн бүтээлдээ Ном унших соёл. Номын сангаас хэрэгцээтэй номоо яаж сонгож авч унших вэ? Номын тухай бичсэнийг олох. Номын сангийн мэдээлэл. В.И.Ленин "Ардын гэгээрлийн комиссариатад" гэсэн бүтээлдээ. Номзүйн тухай ухагдахуун. К.Маркс, Ф.Энгельсийн бүтээлийн лавлах номзүй. В.И.Ленийн лавлах номзүй. Номзүйн аппаратыг хэрхэн ашиглах вэ? Номзүйн тойм. Лавлагаа номзүйн хариулт. Номын сангийн лавлагаа мэдээлэл. Номын сан гэсэн ойлголт. Ном ангиллын түүхээс товчхон. Номын сан шинжлэх ухаан мэдээллийн төв. Ном ажиллах дараалал. Номын тооцооны хуудас. Гэрийн номын сан. Номын тухай монгол цэцэн үгийн далайгаас. Номын тухай монгол ардын оньсого, цэцэн үгнээс. Номзүйчийн ширээ, ажлын шугам зургийг хавсаргавТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 70.Ангилал: 78.3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 64Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [44873] (6ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3    >>