“Үндэсний бичиг үсгийн баяр-2020” Тогтмол хэвлэлийн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй монгол бичгээр хэвлэгдсэн сэтгүүлүүд

| Гарчгийг сонгох:
Монгол ардын нам хэмээх сэтгүүл

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 15Он: 1918Гарчиг: Эдийн засгийн тухай. Монгол ардын харилцан туслалцах хошууны тухай. Тээх нэвтрүүлэх хэрэг явуулгаТүлхүүр үгс: Улс төрХуудасны тоо: 89.Ангилал: ЗАХНЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [197465] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах