Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган-2020

| Гарчгийг сонгох:
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Сервантес Сааведра М. Кихот ноёнБотийн дугаар: Б. 16Он: 2009Гарчиг:Түлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 495.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80414] (2ш), Ойрын фонд [80523] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Абсурд театрБотийн дугаар: Б. 46Он: 2009Гарчиг: Цусан оргилуур. Самуурай буюу мэдрэмжийн драм. Годоог хүлээх зуур. Хожгор дуучин. Хирс. Хоёр хүний дэмийрэл. Ашгүй, бүх юм дууслааТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 334.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80474] (2ш), Ойрын фонд [80553] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Алтан буман дахь лишийн цэцэгБотийн дугаар: Б. 17Он: 2009Гарчиг:Түлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 797.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80416] (2ш), Ойрын фонд [80524] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Бальзак О.Д. Эцэг ГориоБотийн дугаар: Б. 25Он: 2009Гарчиг: Эцэг Горио. Гобсек. Зохиолд орсон зарим үгийн тайлбарТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 287.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80433] (2ш), Ойрын фонд [80532] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Борхэс Х.Л. Хоёр хаан, хоёр хонгилБотийн дугаар: Б. 41Он: 2009Гарчиг: Гудамжны булан эрхшээгч. Өмнөд нутаг. Бурханы бичээс. Хүлээлт. Бөөгийн толь. Элсний сударТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 159.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80465] (2ш), Ойрын фонд [80548] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Булгаков М.А. Мастер Маргарита хоёрБотийн дугаар: Б. 42Он: 2009Гарчиг: Үл танигдагсадтай хэзээ ч бүү ярилц. Хөөцөлдөөн. Ялтаас ирсэн мэдээ. Баатар залрахуй. Азарган тахианы алдар бадартугайТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 383.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80466] (2ш), Ойрын фонд [80549] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Бурхан багшийн сургаалБотийн дугаар: Б. 1Он: 2009Гарчиг: Бурхан багш. Ном. Бодь мөрийн зэрэг. Ахан дүүсийн барилдлагаТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 199.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80384] (2ш), Ойрын фонд [80508] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Вольтер, Дидро Д. Жамаараа яваа ертөнцБотийн дугаар: Б. 20Он: 2009Гарчиг: Задиг буюу хувь тавилан. Жамаараа яваа ертөнц. Кандид буюу өөдрөг санаа. ГэлэнмааТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 334.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80422] (2ш), Ойрын фонд [80527] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Гёте Й.В. Фауст: Эмгэнэлт жүжигБотийн дугаар: Б. 24Он: 2009Гарчиг:Түлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 325.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80430] (2ш), Ойрын фонд [80531] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Дефо Д. Робинзон КрузоБотийн дугаар: Б. 18Он: 2009Гарчиг: Тэнгис дээрх анхны тохиодол. Робинзон арлаа судалсаар. Робинзон сав суулга хийв. Робинзон зэрлэг ямаа тэжээв. Робинзон арлаа орхиж явахыг оролдов. Робинзон Баасан хоёр завь хийв. Робинзон арлаа орхиж явлааТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 206.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80418] (2ш), Ойрын фонд [80525] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Диккенс Ч. Дэвид КопперфилдБотийн дугаар: Б. 27Он: 2009Гарчиг: Миний төрсөн тухайд. Миний ажиглалт. Өөрчлөлтүүд. Амралт, онцын жаргалтай нэг орой. Миний шийдвэрийн хойч нь. Авралт дагина, хорт чөтгөр хоёрТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 749.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80436] (2ш), Ойрын фонд [80534] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Достоевский Ф.М. Карамазовын хөвүүдБотийн дугаар: Б. 32Он: 2009Гарчиг: Нэгэн гэр бүлийн түүх. Зохисгүй хурал. Хуял тачаалтнууд. Эгдүүцэл. Орос санваартанТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 758.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80446] (1ш), Ойрын фонд [80539] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Дэлхийн шилдэг үлгэрүүдБотийн дугаар: Б. 35Он: 2009Гарчиг: Хоёр найз. Хэрээ үнэг хоёр. Нойрсогч гүнж. Гаргүй охин. Унжуу хамарт одой. Шидэт хэт. Гахай маллагчТүлхүүр үгс: уран зохиол үлгэрХуудасны тоо: 207.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80452] (2ш), Ойрын фонд [80542] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Дэлхийн яруу найргийн охь дээжисБотийн дугаар: Б. 50Он: 2009Гарчиг: Сапфо. Тэр хамгаасилүү Галидас. Үүлэн зардас. Дү Фү. Намрын анхны өдөр. Бай Жюй- И. Өдрийн цагаар орондооТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 391.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80482] (2ш), Ойрын фонд [80557] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Камю А. Этгээд хүнБотийн дугаар: Б. 45Он: 2009Гарчиг: 1-2 бөлөгТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 119.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80472] (2ш), Ойрын фонд [80552] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Кафка Ф. ШүүхБотийн дугаар: Б. 37Он: 2009Гарчиг: Шүүхийг шүүх нь. Баривчилгаа. Занчигч. Эльза руу. Прокурор. Байшин. Ижийдээ очивТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 287.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80456] (2ш), Ойрын фонд [80544] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Коэльо П. Алхимич: РоманБотийн дугаар: Б. 49Он: 2009Гарчиг:Түлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 134.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80480] (2ш), Ойрын фонд [80556] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Маркес Г. Г. Зуун жилийн ганцаардалБотийн дугаар: Б. 47Он: 2009Гарчиг:Түлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 311.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80476] (2ш), Ойрын фонд [80554] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: Оруэлл Ж. Мянга есөн зуун наян дөрөвБотийн дугаар: Б. 44Он: 2009Гарчиг: 1-3-р хэсэгТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 254.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80471] (2ш), Ойрын фонд [80551] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган 50 боть

Ботийн нэр: По Э. А. Улаан үхлийн багБотийн дугаар: Б. 29Он: 2009Гарчиг: Овгос дэвхэс. Логхноос олдсон бичиг. Гонхон дахь чөтгөр. Береника. Алтан цох. Хар муурТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 184.Ангилал: 84(0) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80440] (2ш), Ойрын фонд [80536] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3    >>