2019

| Гарчгийг сонгох:
Япон хэлээр найруулан бичих чадварыг дээшлүүлэх онол арга зүйн асуудал /Монгол оюутны жишээн дээр

Зохиогч: Дэлгэрэхцэцэг Цэдэвийн; Б.Туяа.

Он: Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг. Гадаад хэл сурах үйл явцын сурган-сэтгэлзүйн үндэс. Хоёрдугаар бүлэг. Монгол оюутны япон хэлээр бичсэн зохион бичлэгийн судалгаа. Гуравдугаар бүлэг. Монгол оюутны япон хэлээр найруулан бичих чадварыг дээшлүүлэх аргазүйг боловсруулах ньТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 109.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [12768] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ёс заншлын их тайлбар толь

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэд ботьОн: АдмонГарчиг: Монголын эртний улс, үндэстэн ястны ёс заншил. Чингис, түүнээс хойших хаадын үеийн ёс заншил. Бурханы шашны ёс горим. Манжийн эзэгнэлийн үеийн ёс заншил. Олноо өргөгдсөн Монгол улсын үеийн ёс заншил. Өрх гэр бүлийн харилцааны ёс заншил. Эд өлгийн холбогдолтой ёс заншил. Мал аж ахуй, ан агнуурын холбогдолтой ёс заншил. Газар тариалангийн холбогдолтой ёс заншил. Байгаль орчны холбогдолтой ёс заншил. Ардын урлаг, аман зохиолын холбогдолтой ёс заншил. Эрдэм мэдлэгийн холбогдолтой ёс заншил. Ардын тоглоом, наадмын холбогдолтой ёс заншил. Бэлгэдлийн холбогдолтой ёс заншил. Өвөг дээдсийн ёс заншлын сургаал, бүтээл. Шашны зарим нэр, үгийн товчоонТүлхүүр үгс: Түүх Угсаатаг зүй Ёс заншилХуудасны тоо: 503.Ангилал: 63.5(5Мон)я2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 77Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [58251] (4ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бүх Монголын эмэгтэйчүүдийн дунд ажлыг явуулагч нарын 3-р хурлын тогтоол

Он: 1921Гарчиг:Түлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 382.Ангилал: 396Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 91Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [11738] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын ажилчин эмэгтэйчүүдийн анхдугаар хурлын тогтоол

Он: 1931Гарчиг:Түлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол ХуралХуудасны тоо: 55х.Ангилал: 396Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 823Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [48210] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын хөдөлмөрчин эмэгтэйчүүдийн II их хурлын илтгэл тогтоол

Зохиогч:

Он: 1947Гарчиг:Түлхүүр үгс: Улс төр Эмэгтэйчүүдийн байгууллагаХуудасны тоо: 24.Ангилал: 396(517.3)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Я 612Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [584] (1ш), Монгол номын фонд [18788] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын хөдөлмөрчин эмэгтэйчүүдийн үзэсгэлэн Парист болсон олон улсын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн үзэсгэлэнд оролцов

Зохиогч: Сосор Х.

Он: 1948Гарчиг:Түлхүүр үгс: Улс төрХуудасны тоо: 18.Ангилал: 396 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 604Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [20932] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын хөдөлмөрчин эмэгтэйчүүдийн төв зөвлөлийн анхдугаар бага хурлын илтгэл тогтоол

Зохиогч:

Он: 1948Гарчиг:Түлхүүр үгс: Улс төрХуудасны тоо: 35.Ангилал: 396Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 695Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [745] (1ш), Монгол номын фонд [75650] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын эрүүгийн хууль

Он: 1949Гарчиг: Ерөнхий анги. Тусгай анги. Эрүүгийн хуулийн хавсралтуудТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цаазХуудасны тоо: 86х.Ангилал: 343Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 823Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [21015] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эрдэм шинжилгээний лекц статьянуудын эмхтгэл

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: № 6Он: 1951Гарчиг: Н.Ишжамц. Дэлхий дээр амьдрал хэрхэн үүссэн тухай. С.Нинжбадгар. Сарны тухай. О.Намнандорж. Утаат од. О.Намнандорж. Туйлын туяа ба нарны хар толбоТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэл ухаан, боловсролХуудасны тоо: 40.Ангилал: 5Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 739Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [628] (2ш), Монгол номын фонд [44048] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын хөдөлмөрчин эмэгтэйчүүдийн III их хурлын илтгэл ба тогтоол

Зохиогч:

Он: 1951Гарчиг:Түлхүүр үгс: Улс төр Эмэгтэйчүүдийн байгууллагаХуудасны тоо: 49.Ангилал: 396Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 695Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [614] (1ш), Монгол номын фонд [22995] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Орчлонгийн тогтоц

Зохиогч: Нинжбадгар С.

Он: 1952Гарчиг: Нарыг төв гэдэг сургаал тогтсон нь. Наран. Саран. Нарны аймаг. Зарим нэгэн мэдэгдхүүн. Одод. Эрхсийн замын тогтоц. Гадны эрхсийн замуудТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Одон орон судлалХуудасны тоо: 85.Ангилал: 523Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 627Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [690] (1ш), Монгол номын фонд [22872] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Одгэрэл

Зохиогч: Удвал С.

Он: 1957Гарчиг: Их найрамдал. Одгэрэл. Ардын жаргал. Зөв бодол. Төөрсөн нь. Барагдашгүй ундрага. Хужрдан морины хүүхдийн дууТүлхүүр үгс: уран зохиол ОдгэрэлХуудасны тоо: 112.Ангилал: 89 монЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: У 15Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [47794] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Манжийн түрэмгийлэгчдийн үе дэх монголын эмэгтэйчүүдийн дарлагдал 1964-1833

Он: 1958Гарчиг: Цахар найман хушуу ба адуун сүргийн хушуунаас 120 хүүхнийг худалдан авч Өөлдөд нийлүүлэхээр Илд хүргүүлсэн албан бичиг. Зарц хүүхэн Омбох засаг Үржинжавын гэрийг хөөдсөн тухай албан бичгийн нэгдүгээр баримт. Зарц Омбох цөлөгдөж, Үржинжав засгаас огцорч уг хэрэг дуусгал болсон гуравдугаар баримт. Жирэмсэн хүүхэн Дашжид хоёр хүүхдийн хамт боож үхэхээр анх шийдвэрлэгдсэн нэгдүгээр албан бичиг. Хүүхэн Дашжил хилс зовлонд учирсан үнэн өчиг илэрсэн зэрэг хэргийн тухай гуравдугаар албан бичиг. Лам Лувсан зарц хүүхэн Долгорыг алсан тухай албан бичигТүлхүүр үгс: Түүхийн шинжлэх ухаан Манжийн үе Эмэгтэйчүүдийн эрхХуудасны тоо: 63х.Ангилал: 63.3(5Мо)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 23Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [53119] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Сангийн аж ахуйн тэргүүний малчид, саальчдын туршлага

Он: 1958Гарчиг: Саальчин Авирмэдийн туршлага. Саалийн мянгая бригад. Эмэгтэй Цэнд-Аюушийн бүтээлч хөдөлмөр. Бух маллагч Бямбаагийн туршлага. Малчин Галингийн туршлагаТүлхүүр үгс: Эдийн засаг Хөдөө аж ахуйн эдийн засагХуудасны тоо: 52.Ангилал: 333с3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 296Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [1563] (1ш), Монгол номын фонд [55868] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Инжинашийн урлагийн талаар баримталж байсан үзэл, онол

Зохиогч: Намжилцэвээн Ф.

Он: 1958Гарчиг: Уран зохиолыг Инжинаш юу гэж үзэж байсан тухай. Уран зохиолын өвөрмөц чанарын талаар дурдсан нь. Уран зохиолд бичигдэх зүйл ба бичих аргын талаар баримталж байсан зүйл нь. Уран зохиолын хүмүүжлийн ач холбогдлын талаар яаж үзэж байсан нь. Шүлгийн онцлог ба орчуулгын зарчмын талаар. Монголынхоо соёл ба урлагийг хөгжүүлэх талаар. Зохиолчийн хөдөлмөрийн тухайТүлхүүр үгс: Ардын аман зохиол, утга зохиол судлалХуудасны тоо: 12.Ангилал: 801Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 256Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [1400] (1ш), Монгол номын фонд [52732] (15ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Хятан нарын түүхнээс(10-11-р зуун)

Зохиогч: Пэрлээ Х; Киселев С.В.

Он: 1959Гарчиг: 1 бүлэг . Кидан нарын түүхийг судалсан байдал . 2 бүлэг . Кидан нарын нийгэм - эдийн засгийн байгуулал / IV-IX / . 3 бүлэг . Кидан аймгууд , аймгийн холбоо / IV-IX зуун / . 4 бүлэг . Кидан улс , түүний нийгмийн шинж. 5 бүлэг . Кидан улсын аж ахуй / X-XII зууны эх / . 6 бүлэг . Киданы феодалын харилцаанууд , ангиуд , ангийн тэмцэл . 7 бүлэг . Кидан нарын соёл . 8 бүлэг . Кидан улсын үеийн монгол орон дахь аймгууд / X-XI зуунТүлхүүр үгс: түүхийн шинжлэх ухаанХуудасны тоо: 230.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [55] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ардын журамт цэргийн дурдатгалууд

Зохиогч:

Он: 1961Гарчиг:Түлхүүр үгс: Түүх Ардын хувьсгалын түүхХуудасны тоо: 800.Ангилал: 9(517.3)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [2259] (1ш), Монгол номын фонд [71599] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Манай тэргүүний эмэгтэйчүүд

Он: 1961Гарчиг:Түлхүүр үгс: Улс төр Эмэгтэйчүүдийн байгууллагаХуудасны тоо: 23.Ангилал: 396Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 203Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [2519] (1ш), Монгол номын фонд [76011] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Үсгийн дүрмийн дасгал

Зохиогч: Далхажав Х.

Он: 1961Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 48х.Ангилал: 49МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 254Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [2379] (1ш), Монгол номын фонд [76191] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ардын бүжиг

Зохиогч: Долгорсүрэн Г.

Он: 1962Гарчиг: Бүжиг гэдэг юу вэ?. Түүхийн бүжиг. Монголын үндэстнүүдийн бүжиг. Монголын бүжгийн жүжиг эхлэн тавигдсан ньТүлхүүр үгс: Соёл урлагХуудасны тоо: 63.Ангилал: 792.8Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 468Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [2844] (1ш), Монгол номын фонд [79982] (9ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  ...  31    >>