Сар шинийн баярт зориулсан үзэсгэлэнгийн жагсаалт - Үндэсний номын сан

| Гарчгийг сонгох:
Ариун ёс

Зохиогч: Дарамбазар Х.

Он: 1992Гарчиг: Арга билиг, бэлгэдэл. Үйл. Үйлийн үр. Хүмүүжил. Оюун ухааны үйл. Арга билиг хоёрын харилцаа. Хүндлэл ёс. Дайлуулж буй хүний хүндлэл, ёс. Гэрийн тавил тавих, зочлох, угтах, үдэх, явах ёсТүлхүүр үгс: Түүхийн шинжлэх ухаан Угсаатны зүй, угсаатны судлалХуудасны тоо: 64.Ангилал: 63.5Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 20Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [51384] (9ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын угсаатны зүй BNMAU-yn ugsaatny zϋi Халхын угсаатны зүй

Зохиогч:

Ботийн нэр: XIX- XX зууны зааг үеБотийн дугаар: Б.1Он: 1987Гарчиг: Халх ястны угсаатны байдал. Аж ахуй. Эдийн соёл. Оюуны соёлТүлхүүр үгс: Түүхийн шинжлэх ухаан Угсаатны зүй Угсаатны судлалХуудасны тоо: 432.Ангилал: 63.5(5Мо)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 90Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [38522] (9ш), Ойрын фонд [38526] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бүтээлийн чуулган

Зохиогч: Түдэв Л.

Ботийн нэр: Монгол ёсонБотийн дугаар: ХХVIIОн: 2005Гарчиг: Монгол дохио. Дал талбихуй. Аман хуульТүлхүүр үгс: уран зохиолХуудасны тоо: 524.Ангилал: 84(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 752Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [70887] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Гэрийн ерөөл: Бэрийн ерөөл: Галын ерөөл

Он: 1990Гарчиг:Түлхүүр үгс: Түүх Угсаатны судлал, угсаатны зүйХуудасны тоо: 16.Ангилал: 63.5Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 99Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [47736] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дээд Монголчуудын заншил ёсны учир

Зохиогч: Эрдэмт Н., Хун Д.

Он: 2006Гарчиг: Дээд Монголчуудын дээжийн ёсны утга бэлгэдэл. Дээжлэх ёсны утга бэлгэдэл. Дээд Монголчуудын уул ус, овоо тахилгын зан үйл, бэлгэдэл. Дээд Монголчуудын уул ус, овоо тахилгын уламжлалТүлхүүр үгс: Түүх Ёс заншилХуудасны тоо: 118.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Э 739Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [73036] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол айлдал

Он: 1991Гарчиг:Түлхүүр үгс: Түүх Угсаатан судлал. Угсаатан зүй Сургаал айлдалХуудасны тоо: 84.Ангилал: 63.5(5Мо)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 77Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [53147] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ардын хувцас

Зохиогч: Батнасан Г.

Он: 1989Гарчиг: Халхчуудын хувцас. Ойрад Монголчуудын хувцас. Буриад хувцас. Үзэмчин хувцас. Хүүхдийн хувцас. Бөхийн өмсгөл хурдан морь унадаг хүүхдийн хувцасТүлхүүр үгс: угсаатанХуудасны тоо: 61.Ангилал: 63.5(5Мо) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 28Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [50670] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ардын хүндлэх мэндлэх, талархах, зэмлэх, хориглон цээрлэх ёсон

Зохиогч: Одбагмэд З.

Он: 2004Гарчиг: Хүндлэх мэндлэх, талархах, зэмлэх, хориглон цээрлэх, өргөмжлөн бэлгэшээх ёс. Мэндлэх ёс мэндчилгээний хэллэг. Талархах ёс. Зарим үгийг зөв бичих толь. Гэрч татсан зохиол бүтээлТүлхүүр үгс: Түүхийн шинжлэх ухаан Угсаатан судлал Ёс уламжлалХуудасны тоо: 196.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О 19Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [68283] (3ш), Ойрын фонд [68285] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ардын хүндлэх, мэндлэх, талархах ёс

Зохиогч: Одбагмэд З.

Он: 1981Гарчиг: Монгол ардын хүндлэх, мэндлэх, талархах ёс, хүндэтгэл, илгээ, мэндчилгээ талархлын үг хэллэгээс. Хүндэтгэлийн үг хэллэг. Хүндлэх, мэндлэх, талархах ёсонд хэвших нь. Мэндчилгээний хэллэгийн зүйлчилсэн толийн тухай. Хүндлэх, мэндлэх, талархах ёсны холбоо бүхий сургаалаасТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 174.Ангилал: 39Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О-191.5Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [180148] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол бэлгэдэл зүй Дүрсийн бэлгэдэл зүй Дохио зангааны бэлгэдэл зүй

Зохиогч: Дулам С.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 3Он: 2001Гарчиг: Дүрсийн бэлгэдэл зүй. Дүрсийг судлах арга зүй. Тамгадын бэлгэдэл зүйТүлхүүр үгс: Түүх Монголын түүх Эх бичиг судлалХуудасны тоо: 219.Ангилал: 63.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 81Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [61680] (3ш), Ойрын фонд [61682] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол бэлгэдэл зүй Mongol belgedel zϋi

Зохиогч: Дулам С. Dulam S.

Ботийн нэр: Тооны бэлгэдэл зүйБотийн дугаар: IОн: 2007Гарчиг: Бэлгэ, бэлгэдэл, бэлгэдэл зүй. Монгол бэлгэдэл зүйг судалсан нь. Судалгааны арга зүй. Нэгийн хүч ганцын мөхөсдөл. Нэг хийгээд олон. Арга билиг хоёр. Гурвалсан холбоо. Цаг хугацааны гурвал. Гурван насны гурвал. Оюун санааныгурвал. Хаан төрийн дөрвөл. Зүг чиг, орон зайн дөрвөл. Эд хэрэглэлийн дөрвөл. Хишиг, хийморийн дөрвөл. Арван тавын бэлгэдэл. Хорин тавын бэлгэдэл. Гучин тавын бэлгэдэл. Далан тавын бэлгэдэл. Далан тавын бэлгэдэлТүлхүүр үгс: Түүхийн шинжлэх ухаан Эх бичгийн судлал Түүхийн туслах салбар ухаанХуудасны тоо: 293.Ангилал: 63.2(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 642Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [6831] (3ш), Ойрын фонд [6834] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол гал голомт идээ ундаа

Зохиогч: Сүхбат Ш.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б.2Он: 2013Гарчиг: Монгол гал голомтын соёл. Улаан идээ буюу махан шүүс. Цагаан идээ буюу сүү. Бор идээ буюу боов боорцог. Хөх идээ буюу жимс ногоо. Хар идээ буюу ус ундаа, айраг дарс. Монгол цай ундаа. Төгсгөл. Ном зүйТүлхүүр үгс: Угсаатан зүй. Угсаатан судлал. Ёс заншилХуудасны тоо: 246.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 862Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [38803] (1ш), Монгол номын фонд [92198] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол гэр бүлийн ёс, уламжлал

Зохиогч: Намжил Т.

Ботийн нэр: Монгол гэр бүл Ботийн дугаар: 10Он: 2005Гарчиг: Их гэр бүл. Удам, ураг төрөл садан хамаатан. Айл хот-Ёс уламжлал. Өрх бүл-Харилцааны ёсон. Монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн ёс, уламжлалТүлхүүр үгс: Түүх Уламжлал Гэр бүлХуудасны тоо: 287.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 256Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [72322] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол гэрийн ёс, уламжлал Түүх угсаатны зүйн судал

Зохиогч: Намжил Т.

Он: 1999Гарчиг: Монголын нүүдэлчдийн талаархи судалгаа. Ханат гэрийн үүслийн тухайд. Монгол гэр бүл бий болгосон нь. Их гэр бүл. Тооно, чагтага. Унь. Гэрийн мод ёс. Гэрийн бүрээс бэлдэх ёс. Гэр барих ёс. Айлсах ёс. Нүүдэллэх ёс. Монгол гэрийн ёсонд холбогдох зарим үгийн товч тайлбар. Монгол гэрийн ерөөл. Буриад монгол гэрийн ерөөл. Өвөрмонгол гэрийн ерөөлТүлхүүр үгс: Түүх Ёс уламжлалХуудасны тоо: 152.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 24Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [58842] (2ш), Ойрын фонд [58843] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол дээл эсгэх аргууд

Зохиогч: Шүрэнцэцэг Б.

Он: 2008Гарчиг: Монгол дээлний түүхэн үүсэл хөгжил. Монгол дээлний ёс заншил, бэлгэдэл. Монгол дээлний нэр төрөл, ангилал. Монгол дээлний өнгөний бэлгэдэл, өнгө сонголт. Монгол дээл эсгэхэд хэрэглэгдэх хэмжээ. Монгол дээл эсгэх аргууд. Монгол дээл эсгэхэд хэрэглэгддэг тэмдэглэх хэрэгсэлТүлхүүр үгс: Техник Гар урлалХуудасны тоо: 102.Ангилал: 37.248Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ш 962Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [79129] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ёс Сурагч оюутан залуучуудад зор.- в

Зохиогч: Рэгзэндорж Р., Ганзориг Р.

Он: 1996Гарчиг: Монгол зан заншил, ёс суртахуунаа дээдлэн эзэмшье. Хүний харилцааны монгол ёс заншил. Малтай харилцах монгол ёс заншил. Байгаль хүн хоёр хүйн холбоотой. Монголын төрт ёсны түүхэн уламжлалаас. Буддын гүн ухааны Монгол дахь уламжлал. Монголын уламжлалт их баяр- цагаан сарыг тэмдэглэдэг ёс заншилТүлхүүр үгс: Түүх Монголын түүх Угсаатны судлалХуудасны тоо: 106.Ангилал: 63.5я73Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Р 96Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [55164] (3ш), Ойрын фонд [55165] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ёс заншил

Зохиогч: Рэгзэндорж Р., Ганзориг Р.

Он: 2008Гарчиг: Хүний харилцааны монгол ёс заншил. Мал сүрэг ба монгол. Байгаль хүн хоёр хүйн холбоотой. Монголын төрт ёсны түүхэн уламжлалаас товч өгүүлэх нь. Буддын гүн ухааны монгол дахь уламжлал. Монгол уламжлалт том баяр цагаан сарыг тэмдэглэдэг ёс заншилТүлхүүр үгс: Түүх Монголын түүх Угсаатан зүйХуудасны тоо: 161.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Р 96Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [78864] (2ш), Ойрын фонд [78866] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ёс заншил хориглох цээрлэх ёс

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: № 2Он: 2005Гарчиг:Түлхүүр үгс: Угсаатны зүй: Угсаатны судлалХуудасны тоо: 47.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [1926] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ёс заншил хориглох цээрлэх ёс

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: № 1Он: 2005Гарчиг:Түлхүүр үгс: Угсаатны зүй. Угсаатны судлалХуудасны тоо: 140.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [1925] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ёс заншил, зан үйлийн товчоон Mongol yos zanshil zan ϋiliin tovchoo

Зохиогч:

Он: 2009Гарчиг: Айл гэрийн ёс. Цагаан сар. Хүмүүн болох заяа. Нялхасыг угтах. Шинэ хувцас өмсөх ёс. Хүүхдийн тоглоом, Хүүхдийн хүмүүжил. Хүүхэд домнох, ширгэлэх. Ураг төрөл, хуримын зан үйл. Хот нутаг, аж ахуйд холболдох зан үйл. Өвлийн туйл болох өдрийг шинжихүй ёс. Улирлын байдлыг урьдчилан шинжлэх ардын ёс. Цаг агаарын шинжилдэг байсан ардын уламжлжлт мэдлэг. Аж ахуйтай холболдох зан үйл. Мал имнэж тамгалах заншил. Нохойтой холболдох зан үйл. Ан гөрөөтэй холболдох зан үйл. Газар тариалантай холболдох зан үйл. Монгол төр ёсны бэлэгдэл,төрийн ёсийг эрхэмлэн сахих заншил. Хэвлийдэх ураг нь хүн тул энхрийлэнтүн. Хутагтын дөрвөн үнэн. Үйлийн үр. Буян хураах зан үйлүүд. Тахил өхгөх ёсон. Дүйчин буюу Адист өдөр. Бурхан багшийн магтаал. Өнгөөр бэлгэдэх ёс. Морин хууртай холбоотоы ёс. Монгол зурхайн сангаас. Оршуулгын ёс. Тэнгэр шүтлэгМонголчуудын уламжлалт шүтлэг мөргөлийн зан үйл. Тэнгэр шүтлэг. Тувачуудын түүхэн товчоо, ёс заншил. Хүүхэдтэй холбоотой зан үйл. Есөн рашаан- тос аржаан. Цаатан ардын түүхэн товчоо, ёс заншил. Хотон зан үйл. Казах түмний зан заншил. Энгэр түших ёс, зарим зан үйлээсТүлхүүр үгс: Түүхийн шинжлэх ухаан Угсаатны зүй, угсаатны судлалХуудасны тоо: 700.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [7894] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  4    >>