Эх хэлний өдөрт 2021

| Гарчгийг сонгох:
1400 жилийн өмнөх өвөг монгол хэл Хүйс толгойн бичээс (HT1)-ний судлал

Зохиогч: Хурцбаатар Л.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Он: 2020Гарчиг: Оршлын анги, анхны ойлгогдохуун. 1-р анги, "Судалгааны удиртгал". 2-р анги, "Хүйс толгойн бичээс" (HTI)- ний судлал. 3-р анги, "Хүйс толгойн бичээс" (HTI)- тэй холбоотой дагалт судлал материалТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 388.Ангилал: 81.2Мон-03Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Х-733Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [19467] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Aлтай судлал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 8Он: 2011Гарчиг: Түрэг хэлний төрөл язгуур бүтээвэр ба Монгол хэлэн дэх зарим түрэг зээллэг үгийн тухай. Монголын руни бичгийн дурсгалын нэрийг хураан бичих тухай. Түрк Монгол хэлэнд байдлын утгыг задлаг аргаар илрүүлэх нь. "Хар тэргүүнт хүн" гэж хэн бэ?. Малгай тавибал манайх буюу богтог хэмээх үгийн тухай. Пост-Социализм дахь Цөөнх үндэстний соёл, уламжлалын асуудалд. Жолошуй голын тухай нэгэн санал. Адаптация русизмов в Монгольских языках. Монгол, түрэг хэлний хэмжигдэхүүний нэгэн жишээ. Манж хэлний хос эгшиг. Тофаларская лексика на общеалтайском фоне. Проблемы этимологических исследований лексики одного тюркского языка в контексте генетических и ареальных связей алтайских языков. Проблема классификации частей речи в Монгольских языкахТүлхүүр үгс: Дурсгалын нэрсийн товчлол Хар тэргүүт Богтог малгайХуудасны тоо: 121.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 485Өөр гарчиг:Altaica.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10477] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Алтайн хэл шинжлэлийн удиртгал Монгол хэл шинжлэлийн дурсгал

Зохиогч: Поппе Н.

Он: 1999Гарчиг: Алтайн хэл. Монгол хэл. Манж- Түнгүс хэл. Чуваш- Түрэг хэл. Алтайн хэлний судлалын түүх. Манж- Түнгүс хэл шинжлэлийн түүх. Чуваш,Түрэг хэл шинжлэлийн түүх. Алтайн хэлний онол. Алтайн хэлнүүдийн харилцан нөлөөлөл. Алтайн хэл ба бусад хэлний харилцан нөлөөлөл. Бусад хэлнүүдэд Алтайн хэл нөлөөлсөн нь. Алтайн хэлний бүтцийн өвөрмөц онцлог. Алтайн хэлнүүдийн харьцуулсан товч судалгаа. ИндексТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 274.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: П 58Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [58099] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бүтээлийн чуулган 12 боть

Зохиогч: Лувсанвандан Ш.

Ботийн нэр: Монгол хэлний авиан судлалБотийн дугаар: Б.6Он: 2010Гарчиг: Шинэ үсгийг шүүмжлэн хэлэлцсэний дүнгээс. Я-гийн аймаг хэдэн үсгүүдийн тухай. Монгол хэлний хос эгшгийн тухай. Монголын шинэ үсгийн дүрмийн тухай асуудалд. Монгол хэл аялгууны учир. Эртний монгол хэлний фонемийн систем. Кирилл үсэг авсны учир. Орчин монгол хэлний урт эгшгийн гарлын тухай асуудалд. Дөрвөлжин үсгийн дурсгалын зүйлд эгшгийн гарлын тухай асуудалд. Монгол хэлний эгшгийн байрлал ба өргөлт. Монгол хэлний авиа зохицох тухай асуудалд. Уйгаржин Монгол үсгийн дурсгалын зүйлийг галиглах тухай. Ойрдын тод үсгийн дурсгалын зүйлийг галиглах тухай асуудалд. Эртний монгол хэлний үгийн фрнемийн бүтэцТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Монгол хэлХуудасны тоо: 317.Ангилал: 81гЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Л 82Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [81238] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бүтээлийн чуулган 12 боть

Зохиогч: Лувсанвандан Ш.

Ботийн нэр: Монгол хэлний зүйн сурах бичиг (1956) Авианы зүй ба үгсийн зүйБотийн дугаар: Б.3Он: 2010Гарчиг: Энгийн үгүүлбэр. Үгүүлбэрийн дэд гишүүд. Энгийн үгүүлбэрийн янз бүрийн хэлбэр. Хандсан үгийн учир. Оруулсан үгийн учир. Нийлмэл үгүүлбэрТүлхүүр үгс: хэл шинжлэлХуудасны тоо: 246.Ангилал: 81г Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Л 82Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [81229] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дандины зохист аялгууны толь ба түүний тайлбаруудын тухай товч мэдээ

Ботийн нэр: Studia Mongolica.Instituti linguae et litterarumБотийн дугаар: Т.4. F.1-7Он: 1962Гарчиг: Ц.Дамдинсүрэн. Дандины зохист аялгууны толь ба түүний тайлбаруудын тухай товч мэдээ. Т.А.Бертагаев. Союзы. Б.Содном. Монголын харын зүгийн бөөгийн дуудлагын тухай. Х.Лувсанбалдан. Эртний монгол хэлний үгийн эхний h-гийн тухай асуудалд. Х.Лувсанбалдан. Аруг вангийн хөшөөний бичиг. Х.Лувсанбалдан. Эртний монгол хэлний тооны зохицлын ул мөр. З.Төмөрцэрэн. Монгол хэлний зарим төлөөний үгийн тухайТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 184.Ангилал: 06Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: S 90Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [2874] (1ш), Монгол номын фонд [196749] (14ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монго-ногэлдө Сурах бичиг

Зохиогч: Аюушжав П.

Он: 2003Гарчиг: Монгол хэлний онцлог. Монгол бичгийн дүрэм бус үгийн судалгаа. Монгол бичгийн бичлэг зөрөөтөй үгс. Эрдэм шинжилгээний галигТүлхүүр үгс: Түүхийн шинжлэх ухаан Эх бичиг судлалХуудасны тоо: 133.Ангилал: 63.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 968Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [2945] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол ард улсын хамниган аялгуу

Зохиогч: Ринчен.Б.

Он: 1969Гарчиг: Монгол хамниганы тухай бидний мэдэх нь. Монгол хамниганы тархац овгийн учир. Монгол хамниганы утга соёлын учир. Монгол хамниганы хамниган буюу эвенки хэл. Хамниган эвенки хэлний үгсийн зүйл. Монгол хамниганы дундад эртний монгол аялгууны үлдэцтэй хамниган аялгуу. Хамниган аялгуу гэдгийн ярианы жишээнээс. Хамниган монгол үгийн бүгд хэлхээТүлхүүр үгс: Түүх Эх бичиг судлал Угсаатны зүйХуудасны тоо: 116.Ангилал: 913Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Р 518Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [5514] (1ш), Монгол номын фонд [150854] (13ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол бичгийн хэлний судлалд орох үүд Өнөө хүртэлх үеийн бичвэр болон судлалын ном зүй

Зохиогч: Ганболд Д., Гэрэлсүрэн М.

Он: 2020Гарчиг: 1-р бүлэг. "Зүрхэн толт " ба "цагаан толгой" нэртэй судрууд. 2-р бүлэг. XVIII зууны үеийн хэл зүйн бичгүүд. 3-р бүлэг. Бусад хэл зүйн бичиг. Хавсралт. Ном зүй. Нэрийн хэлхээТүлхүүр үгс: Лавлах хэвлэл Ном зүйХуудасны тоо: 292х.Ангилал: 91.9:81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 21Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [41495] (1ш), Монгол номын фонд [19925] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол бичиг

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 5Он: 2007Гарчиг: Н.Энхбаяр. Даяаршил ба төрөөс баримтлах хэлний бодлого. Олон улсын эх хэлний өдөрт зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Үндэсний бичиг үсгийн баярт зориулсан "Бичиг мину хүлэг мину" эрдэм шинжилгээний хурал. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын тухайд. Монгол хэл шинжлэлийн өв. Монгол хэл бичгийн нуусан /архив/. Академич А.Лувсандэндэвийн мэндэлсний 80 жилийн ойд. Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн тогтоол. Дэлхийн хэлнүүдТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Монгол хэлХуудасны тоо: 178.Ангилал: 81.2МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [81670] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол бичиг унших бичиг

Он: 2009Гарчиг: Монгол үсгийн үүсэл гарал. Эртний түүх буюу албан бичигт тохиодлох нэр томъёо. Сургаал. Эртний ном сударт зарим үсгийг ингэж бичсэн байна. Монгол хэл бичгийг сайжруулах бодлогын өгүүлэл. Анхдугаар үндсэн хуульТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 169.Ангилал: 49МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [223449] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын боловсролын салбарын хэлний бодлого Mongol ulsyn bolovsrolyn salbaryn khelnii bodlogo Илтгэл, хэлсэн үгийн эмхэтгэл

Он: 2007Гарчиг: Эх хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, төрөөс эх хэлний талаар явуулах бодлого. Гадаад хэлний сургалтын бодлого. Монголын боловсролын салбарын гадаад хэлний бодлого. Монгол дахь солонгос хэл судлалын талаар. Монгол улсын боловсролын салбарын англи хэлний бодлого. Монгол дахь Хятад хэлний сургалтын өнөөгийн байдал. Монгол дахь Герман хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, түүнийг сайжруулах арга зам. Испани, Итали хэлний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын бодлого. Гадаад хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт. Боловсролын стандартчиллын өнөөгийн байдал. Хорвоо үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч хоёр дээр тогтож байна. Ярианы соёлын гажуудалд нөлөөлж буй хүчин зүйлс. Монгол дахь ЕБС-ийн франц хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт. Хэдэн санал. Даяаршил ба эх хэлТүлхүүр үгс: Хэлний шинжлэл Бие даасан хэл шинжлэлХуудасны тоо: 120.Ангилал: 81.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [6935] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын ерөнхийлөгч Н.Энхбаярын ивээл дор зохион байгуулагдсан "Даяаршил ба төрөөс баримтлах хэлний бодлого Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд

Он: 2007Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Монгол хэлХуудасны тоо: 64.Ангилал: 81.2МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [76658] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын хэлний бодлого Mongol ulsyn khelnii bodlogo

Он: 2006Гарчиг: Даяаршил ба хэлний бодлого. Гадаад хэлний бодлогын асуудал. Англи хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх талаархи Британи улсын бодлого. Монгол улсад Герман хэлний эзлэх байр суурь. Монгол дахь Солонгос хэлний бодлогын талаархи санал. Хятад хэлний бодлогын асуудалд. Хос хэл, олон хэлний асуудал. Гадаад хэл, эх хэлний бодлогыг салгаж болохгүй. Монгол хэлний бодлого. Латин үсгийн хэрэглээний талаар. Боловсрол гэдэг хэлний боловсрол гэдэг хэлний боловсролтой эн тэнцүү ойлголт. Эх хэл, үсэг бичгийн талаархи төрийн бодлого(гадаад орны туршлага). Бичиг үсгээ боловсронгуй болгох асуудалд. Үндэсний соёлыг үгүйсгэж болохгүй. Монгол улсын хамгийн үнэт зүйлс бол Монгол хэл. "Монголын төрт ёс:өнгөрсөн ба эдүүгээ цагт". Монгол хэлний өөрчлөл. Даяаршлын үеийн Монгол улсын хэлний бодлого. Монгол бичгийн хэлний авианы тогтолцооны үндсэн хувьсал. Эзэн богд Чингис хаан хийгээд Монгол бичигТүлхүүр үгс: Хэл бичгийн шинжлэх ухаан Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 200 Зур.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [5463] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол утга зохиолын шинжлэлийн өгүүлэлзүй Эх хэл эрдэнэсийн сангийн цуврал

Зохиогч: Бат-Ирээдүй Ж. Алтансайхан Р.

Он: 2013Гарчиг:Түлхүүр үгс: Ардын аман зохиол, утга зохиолХуудасны тоо: 228.Ангилал: 83.3МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 33Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [92029] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэл аялгууны учир

Зохиогч: Лувсанвандан Ш.

Ботийн нэр: Studia MongolicaБотийн дугаар: T.1, F.32Он: 1959Гарчиг:Түлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 42.Ангилал: 06Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: S 90Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [1602] (1ш), Монгол номын фонд [76953] (18ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэл аялгууны учир

Зохиогч: Санжеев Г.Д.

Он: 1957Гарчиг: Монголын ард түмэн ба тэдний хэлнүүдийн тухай. Монгол хэлнүүдийн үүсэн бүрэлдсэн нь. Хуучин монгол бичгийн хэл. 14-15 зууны монгол хэлнүүд. Могол, дагуур, монгорхэлнүүд. Ойрад хэл. Буриад монгол хэл. Буриад монгол хэлний нутгийн аялгуунууд. Монгол хэл. Орчин цагийн монгол утга зохиолын хэлТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 79.Ангилал: 49 MонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 31Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [1165] (1ш), Монгол номын фонд [196812] (14ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэл ба Монголын нууц товчооны хэлний судалгаа Mongol khel ba Mongolyn nuuts tovchoony khelnii sudalgaa

Зохиогч: Цэвэг Б. Tseveg B.

Он: 2016Гарчиг: Монгол хэл ба Түрэг хэл. Эртний Монгол хэлний тухай. "Монголын нууц товчоо"-ны хэлний тухай. Халх, Өвөрмонголын хэл аялгуу болон Ойрд Монгол хэл аялгууны үгсийн тухай хэлэх үг. "Монголын нууц товчоо"-ны хэлний судалгааны асуудалд нэмэрлэх санал. Өвөр, Халх, Ойрд хэл аялгууг харьцуулах нь. "Монголын нууц товчоо"-ны судалгаанд анхаарууштай зарим зүйлс. "Монголын нууц товчоо" дахь зарим үг хэллэгийн тайламж Монголын нууц товчоон дахь "гү, эл" гэдгийн тухай өгүүлэх нь "Монголын нууц товчоо"-н дахь "ажу" гэдэг үгийн тухай өгүүлэх нь "Монголын нууц товчоо"-н дахи /жу/ гэдэг үгийг Ойрд аман ярианы үгтэй харьцуулан тайлбарлах нь Чингис гэдэг үгийн утгыг тайлбарлах нь "Монголын нууц товчоо"-н дахь "хөлөг" гэх үгийн тухай тайлбар Шинээр зассан "Монголын нууц товчоо"-ны төгсгөлийн зүйлийн тухай ойлголт "Нуган көбгүд ману нунтуг харайу, өкин көбгүн ману өнггэ үжэкдэйү" гэдэг хэллэгийн тухай "Шарга агттан найман морьд" гэдгийн тухай өгүүлэх нь "Монголын нууц товчоон" дахь "Түнгхэлиг горухан" гэдэг үгийн тухай зөвлөмж "Тав тэнгэр" гэх нэрийн тухай "Монголын нууц товчоон" дахь "барилдуг-а" гэсэн үгээс болсон буруу орчуулгын тухай "Монголын нууц товчоон" дахь "барилдуг-а" гэсэн үгээс болсон буруу орчуулгын тухай "Монголын нууц товчоон" дахь "Холын хууцаг, ойрын отор" гэдэг үгийн тухай сүвэлчлэлт "Монголын нууц товчоон"-ы 21-р зүйл дэх хэдэн үгийн тухай өгүүлэх нь Монголын нууц товчоон дахь "жоочи" гэдэг үгийн тухай Монголын нууц товчоон дахь "хандагай" гэтүс, хулуган-а шүрэс /чүрэс/ гэдэг зүйр үгийн тухай тайлбарлалт Монголын нууц товчоон дахь "Чагу" язгууртай үгсийн тухай "Боданчар" гэдэг нэрийн тухай Шинээр олдсон "Хураангуй алтан товч" дахь Бүдүүнцэрийн ах Буху Хатагидаа хэлсэн нэг хэлцлийн тухай Монголын нууц товчоон дахь "жа тэлэй" гэдгийн тухай Монголын нууц товчооны 129-р зүйл дэх нэг учир явдлын тухай тайлбар хийх нь Монголын нууц товчоон дахь "аричи /арача/ гэдэг үгийн тухай өгүүлэх нь Монголын нууц товчоон дахь "Мухулай" Мусухули" гэдэг үгийн тухай Монголын нууц товчоон дахь "Бөртэ" болон "Хува" гэдэг үгсийн тухайТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 219.Ангилал: 81.2Мон-2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ц 923Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [38201] (1ш), Монгол номын фонд [15420] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэл бичгийг сайжруулах бодлогын бичиг

Зохиогч:

Ботийн нэр: Европ дахины уран зохиолын сонгодог зүйл: ДекамеронБотийн дугаар: Дэвт. 6Он: 1934Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 102.Ангилал: 49МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [35] (1ш), Монгол номын фонд [2859] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэл бичгийг сайжруулах бодлогын өгүүлэл

Зохиогч:

Ботийн нэр: Сургуулийн бичиг дэвтрийг сайжруулах сэдэвБотийн дугаар: Дэвт. 2.Он: 1934Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 31.Ангилал: 49МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [38] (1ш), Монгол номын фонд [7294] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>