Эрүүл мэндийг хамгаалах өдөр-2021

| Гарчгийг сонгох:
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Суурь мэдлэг

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 1Он: 2012Гарчиг: Суурь онол. Араг бэлэг. Эрүүл биеийн зүй. Өвчний зүй. Онош тавих. Асууж шинжлэх. Хүрэлцэх шинжлэх. Үзэж шинжлэх. Хэрэгтэй дөрвөн товч. Анагаах зарчим ба анагаах арга. Ерөнхий анагаах зарчим. Тусгай анагаах зарчим. Ерөнхий анагаах арга. Тусгай анагаах аргаТүлхүүр үгс: Анагаах Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмнэлэгХуудасны тоо: 172.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84223] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Эмийн жор

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 2Он: 2012Гарчиг: Монгол эмийн найруулгын хэлбэр ба найруулах тухай. Үргэлж хэрэглэх жоруудТүлхүүр үгс: Анагаах Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмнэлэгХуудасны тоо: 123.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84225] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Яс барих

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 3Он: 2012Гарчиг: Шархны судлал. Дээд мөчний бэртэнг. Гол биеийн ясны бэртэнг. Доод мөчний бэртэнг. Мултралт. Дээд мөчийн үеийн мултрал. Гол биеийн үеийн мултрал. Доод мөчийн үесийн мултрал. Зөөлөн нэхдэсийн гэмтэл. Гол биеийн зөөлөн нэхдэсийн гэмтэл. Дээд мөчийн зөөлөн нэхдэсийн гэмтэл. Доод мөчийн зөөлөн нэхдэсийн гэмтэл. Мэдрэлийн судасын гэмтэлТүлхүүр үгс: Анагаах ухаан Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмнэлэгХуудасны тоо: 170.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84227] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Уламжлалт засал

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 4Он: 2012Гарчиг: Ханах засал. Төөнөх засал. Зүүлэх засал. Эмт рашаан. Илж нухалах засал. Арьслах ба сэвслэх засал. Жин тавих засал. Бариа засал. Таван үйлТүлхүүр үгс: Анагаах Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмнэлэгХуудасны тоо: 114.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84229] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Дотор өвчин

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 5Он: 2012Гарчиг: Үндсэн өвчнийг анагаах. Архаг өвчнийг анагаах. Судлын өвчнийг анагаах. Мэдрэлийн өвчнийг анагаах. Цул савын өвчнийг анагаах. Савны өвчнийг анагаах. Хорын өвчнийг анагаах. Бусад өвчнийг анагаах. Өтөлснийг дэгжээхТүлхүүр үгс: Анагаах Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмнэлэгХуудасны тоо: 186.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84232] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Гадар өвчин

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 6Он: 2012Гарчиг: Арьсны өвчнийг анагаах. Шархны өвчнийг анагаах. Хавдар ярыг анагаах. Таван эрхтнийг анагаах. Нүдний өвчин. Чихний өвчин. Хамрын өвчин. Амны хөндийн өвчинТүлхүүр үгс: Анагаах Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмнэлэгХуудасны тоо: 116.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84234] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Халуун өвчин

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 7Он: 2012Гарчиг: Халуун өвчний ерөнхий өгүүлэл. Халуун өвчний тусгай өгүүлэл. Халдварт өвчний ерөнхий өгүүлэл. Халдварт өвчний тусгай өгүүлэлТүлхүүр үгс: Анагаах Эмчилгээний зарим системүүдХуудасны тоо: 122.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84235] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын анагаах ухааны сонгомол" цуврал бичиг Эмэгтэй ба хүүхдийн өвчин

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 8Он: 2012Гарчиг: Эмэгтэйн өвчин. Хүүхдийн өвчинТүлхүүр үгс: Анагаах ухаан Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмнэлэгХуудасны тоо: 126.Ангилал: 53.59(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [84237] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM Анагаах ухаан

Зохиогч: Амбага М., Түмэн-Өлзий А.

Он: 2018Гарчиг:Түлхүүр үгс: Анагаах ухаанХуудасны тоо: 413.Ангилал: 53Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40139] (1ш), Монгол номын фонд [94034] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM Анагаах ухаан

Зохиогч: Амбага М., Түмэн-Өлзий А.

Он: 2018Гарчиг:Түлхүүр үгс: Анагаах ухаанХуудасны тоо: 370.Ангилал: 53Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [93630] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM Анагаах ухааны эм зүйн асуудлууд

Зохиогч: Амбага М. ба бус; М.Амбага А.Түмэн-Өлзий Б.Саранцэцэг.

Он: 2018Гарчиг:Түлхүүр үгс: Анагаах ухаан Эм судлалХуудасны тоо: 278.Ангилал: 52.82Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40138] (1ш), Монгол номын фонд [94032] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM Анагаах ухааны эм зүйн асуудлууд

Зохиогч: Амбага М. ба бус; М.Амбага, Б.Саранцэцэг, А.Түмэн-Өлзий.

Он: 2012Гарчиг: Амь бие дэх гурван гол команд, түүний хий, шар, бадган болон мембран-редокси потенциалын 3 төлөв" гэсэн кодчилол ба 10 гол тогтолцоот хэсэг, цөөн тун эмийн тухай УАУ-ын ойлголт. s-NSM мэдлэг дээр суурилсан Эм зүй ба Уламжлалт анагаах ухааны хоорондох интеграци. Эмийн бодисууд исэлдсэн хувиралд ордгийг харуулсан жишээ урвалууд. Уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухааны s-NSM мэдлэгт суурилсан кодын шилжилтийг эм зүйн шинжлэх ухаанд ашиглах онол арга зүйн үндэсТүлхүүр үгс: Анагаах ухаан Эм зүйХуудасны тоо: 166.Ангилал: 52.82Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [85752] (3ш), Ойрын фонд [85753] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM Анагаах ухааны эмнэлзүйн асуудлууд

Зохиогч: Амбага М ба бус; М.Амбага А.Түмэн-Өлзий Б.Саранцэцэг.

Он: 2018Гарчиг:Түлхүүр үгс: Анагаах ухаанХуудасны тоо: 378.Ангилал: 53Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40140] (1ш), Монгол номын фонд [94036] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM Анагаах ухааны эмнэлзүйн асуудлууд

Зохиогч: Амбага М., ба бус.

Он: 2018Гарчиг:Түлхүүр үгс: Анагаах ухаанХуудасны тоо: 322.Ангилал: 53.82Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [93632] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM-шинэ анагаах ухаан NCM-shine anagaakh ukhaan

Зохиогч: Амбага М., Саранцэцэг Б. Ambaga M., Sarantsetseg B.

Он: 2009Гарчиг: Уламжлалт анагаах ухаан судлал хэмээх шинжлэх ухааны шинэ чиглэл. Уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухааны хоорондох огтлолцох цэг дээрхи амьдлаг зүйлийг олж тодруулж гаргасан судалгааны дүн. Хий, шар, бадганы хүнд, хүйтэн, хурц хөнгөн, хөлбрөнхий билиг чанар ба мембраны төлвүүд, "Н", е урсгал, АТФ, НАДФН хамааралт үзэгдлүүдТүлхүүр үгс: Эмчилгээний зарим системүүд. Ардын эмэнэлэгХуудасны тоо: 333х.Ангилал: 53.59Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [7753] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
X,G мэдлэг, S-мэдлэг, s-NCM мэдлэгүүдийн он цаг хамааралт төлөвшилт хийгээд- угсралт

Зохиогч: Амбага М., Түмэн-Өлзий А.

Он: 2015Гарчиг: Интегратив анагаах ухааны гол асуудлууд. Гурван багц мэдлэгээр хүний биеийг зураглахТүлхүүр үгс: Анагаах ухаанХуудасны тоо: 146.Ангилал: 53.59Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [89811] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Академич Цэрэнхүүгийн Лхагвасүрэн:6 Боть Akadyemich Tserenkhüügiin Lkhagvasüren:6 Boti

Зохиогч: Лхагвасүрэн Ц. Lkhagvasüren Ts.

Ботийн нэр: Анагаах эрдэм боловсрол Anagaakh erdem bolovsrolБотийн дугаар: Б.4Он: 2016Гарчиг: 1-р бүлэг.Эмч мэргэжлийг эзэмшүүлэх шинжлэх ухаан буюу анагаах ухааны боловсрол судлалын эргэцүүлэл 2-р бүлэг. Монголын анагаах ухааны боловсролыг хөгжүүлэхэд бидний гүйцэтгэсэн хувь нэмэр. 3-р бүлэг. Боловсрол-эрүүл мэнд-шинжлэх ухааны харилцан уялдааТүлхүүр үгс: Анагаах ухаан Судалгаа шинжилгээ Эрдэмтэн багш нар Үүсэл хөгжил ТүүхХуудасны тоо: 304.Ангилал: 51.1(5Мон)гЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Л 874Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [38131] (1ш), Монгол номын фонд [16519] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Амьд организмын түүхэн хөгжлийн талаархи үзэл баримтлалын ялгаа ба NCM анагаах ухаан

Зохиогч: Амбага М., Түмэн-Өлзий А.

Он: 2015Гарчиг: Инновацийн төв дээр VEN ангиллын VE-түвшингийн эмүүд бүтээгдэн хэрэглэгдэж байгаа нь. ДокмАн программчлалд суурилсан эмнэл зүйн удирдамжийн хүрээнд s-NCM мэдлэгийн дагууд VEM ангиллаарэмнэл зүйн хамгийн эгзэгтэй цэгийг олох аргачлалТүлхүүр үгс: АнагаахХуудасны тоо: 102.Ангилал: 53Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [88805] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Амьдрал бэлэглэсэн 60 жил

Зохиогч: Цэцэгээ Д. ба бус; Цэцэгээ Д. Эрхэмбаатар Т. Мөнхнаран Ж.

Он: 2019Гарчиг: 1-р бүлэг. Амаржих газрын товч түүх. 2-р бүлэг. Ахмад эмч, ажилтан, ажилчдын дурсамж, хүндэтгэлийн үг. 3-р бүлэг. Амаржих газрын тасаг нэгжийн түүх. 4-р бүлэг. Тэд бидний тухай. 5-р бүлэг. Зургаар илэрхийлэгдэх бидний түүх. 6-р бүлэг. Нийслэлийн хүрээ амаржих газрын үндсэн үзүүлэлт (2010-2018)Түлхүүр үгс: Анагаах ухаанХуудасны тоо: 306 Зур.Ангилал: 51.1(5Мон)-4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ц 975Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40548] (1ш), Монгол номын фонд [18404] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Анагаах ухааны боловсрол судлал Anagaakh ukhaany bolovsrol sudlal

Зохиогч: Ц.Лхагвасүрэн, Д.Дүнгэрдорж, Д.Цэрэндагва ба бус.

Он: 2007Гарчиг: Анагаах ухааны бодлого, төлөвлөлт. Боловсролын чанарын баталгаа. Сургалтын арга хэлбэрүүд. Багшийн хөгжил. Үнэлгээний хөгжилТүлхүүр үгс: Монгол дахь нийгмийн эрүүл ахуй, эрүүлийг хамгаалахын зохион байгуулалтХуудасны тоо: 171.Ангилал: 51.1(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 593Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [6711] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>