Хүн судлал

| Гарчгийг сонгох:
Хүүхдийн хүмүүжилд гэр бүлийн үүрэг

Зохиогч: Сосорбарам Н.

Ботийн нэр: Хууль зүйн цуврал лекцБотийн дугаар: № 17Он: 1984Гарчиг:Түлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цаазХуудасны тоо: 10x.Ангилал: 67.99(5)4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 66Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [11787] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Хүүхэд хүмүүжүүлэхүй

Зохиогч: Торсунов О.Г.

Ботийн нэр: Ведийн сургаалын хялбаршуулсан лекцБотийн дугаар: Цувр. 1Он: Гарчиг: Зан төлөвийн хэлбэрүүд. Хүүхэд хүмүүжүүлэх арга хэлбэрүүд. Хүүхдийн эрх чөлөө. Урамшуулал. Тэвчээр. Бардам зан байдал. Хөвгүүд охидын хүмүүжлийн онцлог. Хүүхдийн бие даасан байдлыг хадгалахТүлхүүр үгс: гэрийн хүмүүжилХуудасны тоо: 53.Ангилал: 74.90Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 52Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [73268] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
" Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт"-д орсон антибиотик эмийн хэрэглээнд хийсэн маркетингийн судалгаа

Зохиогч: Дамба Оргодолын; Дүнгэрдорж Д., Мягмар Л.

Он: 2004Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг . Хэвлэлийн тойм . Хоёрдугаар бүлэг . Судалгааны материал , арга зүй . Гуравдугаар бүлэг . Судалгааны үр дүн . Дөрөвдүгээр бүлэг . Судалгааны ажлын үр дүнгийн хэлцэмжТүлхүүр үгс: Эм зүй анагаах ухаанХуудасны тоо: 136х.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [11236] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Багш" мэргэжлийн стандартын харьцуулсан судалгаа- 2011: Төслийн судалгааны тайлан, зөвлөмж

Зохиогч:

Он: 2011Гарчиг: Багш боловсролын чанарыг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага. Багш боловсролын чанарыг сайжруулах бодлогын баримт бичигт хийсэн шинжилгээ. "Багш" мэргэжлийн стандарт боловсруулах хэрэгцээг үнэлэх нөхцөл байдлын судалгааны дүн. "Багш" мэргэжлийн стандартын харьцуулсан судалгааны дүн. Судалгааны арга зүй. "Багш" мэргэжлийн стандартын судлагдсан байдал. Улс орнуудын шинэ багшийн стандартын харьцуулалт. Улс орнуудын шинэ багшийн стандартын агуулгын хүрээнд туссан нийтлэг сэдвүүд. Улс бүрийн шинэ багшийн стандартын онцлог, авууштай туршлагаТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан Боловсрол Сурган хүмүүжүүлэх стандартХуудасны тоо: 72х.Ангилал: 74цЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 146Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10345] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Монголын соёлын түүх" хичээлийн хураангуй сурах бичиг

Зохиогч:

Он: 2011Гарчиг: "Монголын соёлын түүх" хичээлийн танин мэдэхүйн зорилго зорилтууд "Монголын соёлын түүх" хичээлийн цөм агуулга "Монголын соёлын түүх" хичээлийн семинарын үлгэрчилсэн сэдэв "Монголын соёлын түүх" хичээлийн шалгалтын тестТүлхүүр үгс: БНМАУ- ын социалист өөрчлөлтийн хэрэгжүүлж эхэлсэнХуудасны тоо: 164х.Ангилал: 63.3(5Мон)я73Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 695Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [9893] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" мэргэжил дээшлүүлэх модульт хөтөлбөр: Боловсролын салбарын багш ажилтанд зориулсан гарын авлага

Он: 2010Гарчиг: Тогтвортой хөгжил ба боловсрол. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын зорилго, агуулга. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын хэрэгцээ. Багшлахуйн сэтгэлгээний өнөөгийн нийтлэг шинж. Сэтгэлгээний тогтолцоот хандлага-Багшлахуйн тогтолцоо. Тогтолцооны шинжилгээний арга. Багшийн ёс зүйн үндсэн асуудал. Багш суралцагчийн харилцаа. Багшийн ёс суртахууны эрх зүйн орчин. Боловсролын эрх зүйн орчны шинжилгээ. Багшийн ёс зүйд нөлөөлөх дотоод гадаад хүчин зүйлс. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх сургуулийн менежмент. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх сургуулийн бодлого, төлөвлөлт. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн удирдлагын үйл ажиллагааны хүрээ. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх өөрчлөлтийг дэмжих сургуулийн багийн удирдагчийн манлайлал. Хамт олны ялгаатай үзэл бодлыг зохицуулах ур чадварТүлхүүр үгс: Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл заах аргачлалХуудасны тоо: 174х Зур.Ангилал: 74.26Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 441Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [9315] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
30 Малчин нэгдэл

Он: 1980Гарчиг:Түлхүүр үгс: ХАА- н үйлдвэрийн газрын эдийн засагХуудасны тоо: 37.Ангилал: 65.9(5)321Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 97Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [390] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Local Governance research in so-called "Informal" urban neighbourhoods (Comparative lnvestigation in Cairo, Kathmandu, and Ulaanbaatar) (Кайр, Катманду, Улаанбаатар хотуудын харьцуулсан шинжилгээ )

Зохиогч: Оливиа Куммел; Филипп Мисселвитц ., Нинжгарав Э.

Он: 2017Гарчиг: Part 1 .Informality and Governance in Urban and Local Development. Part 2 .The Case Studies in Urban and Local Contexts: Cairo, Kathmandu, Ulaanbaatar and their Self-Provisioning Neiqhbourhoods. Part 3 .Final ConsiderationsТүлхүүр үгс: Архитектур Социологи статистик хүн ам зүйХуудасны тоо: 277 CD.Өөр гарчиг:(Хотын "албан бус" гэж нэрлэгдэх хөрш орчны орон нутгийн захиргааны судалгаа).Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [14089] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
NCM анагаах ухааны эмнэлзүйн асуудлууд

Зохиогч: Амбага М., ба бус.

Он: 2012Гарчиг: Уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухааны оношлогоо-эмчилгээний аргуудын нийцлийн алгоритм ба s-NCM мэдлэг. Уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухааны оношлогоо-эмчилгээний аргуудын нийцлийн мөн чанарыг s-NCM мэдлэгийн хүрээнд тайлбарлах нь. Уламжлалт анагаах ухааны оношлогооны аргуудын мөн чанарыг s-NCM мэдлэгийн хүрээнд тайлбарлах нь. Зонхилон тохиолдох дотор өвчний оношлогоо, эмчилгээнд s-NCM мэдлэгийг ашиглах онол арга зүйн үндэслэл. Зүрх элэг уушиг ходоод зэрэг эрхтнийэмгэгүүдийн онцлогийг 4 компармент болон 10 гол тогтолцоот хэсгийн олон хувилбар дээр авч үзэх нь. S-NCM мэдлэгт суурилсан NCM анагаах ухааны хандалгаар хийгдсэн эмнэл зүйн жишиг тохиолдлуудТүлхүүр үгс: Анагаах ухаанХуудасны тоо: 376х.Ангилал: 53Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 521Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [85677] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
XIII зууны Монголын нийгэм-эдийн засгийн амьдралд Чингис хааны Их засаг Их ёс хуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүрэг

Зохиогч: Ням-Осор Н.

Он: 1999Гарчиг: Их засаг хуулийн шинж чанар ба онцлог. Их засаг хуулийн нэрийн тухайд. Монголын нэгдсэн улс үүссэн нь. Их засаг хууль бол Монголын хууль цаазын сурвалж мөн. Их засаг хуулийн бүтэц агуулгаТүлхүүр үгс: Төр эрх, хууль цаазХуудасны тоо: 93х.Ангилал: 67.3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 99Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [62822] (8ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
XIX-XX зууны Монголын дээд эрдэмт гэвш нар Гэсэр багштан Чүлтэмжамц Санжайжав аграмба Итгэлт хамба Сэнгээ ринбүчи

Зохиогч: Чулуунжав Д.

Он: 2016Гарчиг: Лагшин шүтээн гэх үзэгдэл болон ид, шид, увьдасын талаарх философи эргэцүүлэл. Гэвш Чүлтэмжамц хувилгаан мэндэлсний 210 жилийн ойд. Аграмба Санжайжавын мэндэлсний 190 жилийн ойд. Итгэлт хамбын өвөрчилсэн ид увьдас юу болох. Гэвш Сэнгээ ринбүчи мэндэлсний 110 жилийн ойд. Лам хувраг нар -Үндэсний сэхээтний нэгэн давхрааТүлхүүр үгс: ТүүхХуудасны тоо: 143x.Ангилал: 63.3(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ч-891Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [37926] (1ш), Монгол номын фонд [90813] (1ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
XXI зууны Монгол Японы стратегийн түншлэл: Байгаль орчин, эрчим хүчний салбар дахь хамтын ажиллагаа Судалгааны өгүүллийн эмхэтгэл

Зохиогч:

Он: 2016Гарчиг: З.Батжаргал. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол улсын оруулах хувь нэмэр. Т.Намжим, Н.Итгэл. Монгол Японы хамтын ажиллагааны шугамаар Дархан-Газрын тос боловсруулах үйлдвэр төслийг хэрэгжүүлэх тухай. Б.Сэржав. Монгол Японы байгаль орчны салбарын хамтын ажиллагаа. Имаока Рёока. Монгол улс 2050 он гэхэд НҮБ-ын биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийн зорилтод хүрсэн анхны улс болохын төлөө Япон улс, Монгол улс хамтран ажиллая. Сүзүки Ясүхиро. Нийгмийн resilience-ийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон улсын эрдэм шинжилгээний хамтарсан судалгааны үүрэг. Амано Ёшихико. Орон нутгийн арвин баялгийг ашиглах нь. Г.Мөнх-Эрдэнэ. Монгол улсын усны нөөц аюулгүй байдалтай холбогдох ньТүлхүүр үгс: Улс төрХуудасны тоо: 180x.Ангилал: 66.4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Х 478Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [37974] (1ш), Монгол номын фонд [90864] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Автомашины ДШХ-ээс ялгарах хорт хаягдал экологид үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа ( Уланбаатар хотын жишээн дээр )

Зохиогч: Баярсайхан Баясгалангийн; Бямбаа Ш , Осорхүү Ж.

Он: 2005Гарчиг: Нэгдүгэр бүлэг . Автотээврийн хэрэгслийн хорт хаягдлыг хянах арга , хэрэгслийн өнөөгийн байдлын шинжилгээ . Хоёрдугаар бүлэг . Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын явцад экологид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн онолын үнднслэл . Гуравдугаар бүлэг . Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын явцад экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох аргачлал . Дөрөвдүгээр бүлэг . Улаанбаатар хотын автотээврийн хэрэгслийн экологийн туршилтын үр дүнТүлхүүр үгс: Автомашины ашиглалт , авто аж ахуй техникийн шинжлэх ухаанХуудасны тоо: 156х.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [11704] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Автомашины шатах тослох материал

Зохиогч: Дашцэрэн Б.

Он: 1963Гарчиг: Карбюраторт моторын шатахуун. Дизель моторын түлш. Тослох материалуудТүлхүүр үгс: ТехникХуудасны тоо: 23.Ангилал: 662.68Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 397Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [196254] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Агаар мандлын тухай сонирхолтой асуулт хариулт

Зохиогч: Адъяасүрэн Ц.

Он: 2001Гарчиг: Мандаах зурвас. Амьдралын эх агаар. Хүлэмжийн хий. Озоны давхрага. Хил дамжсаны агаарын бохирдол. Хүчиллэг тунадас. Жаргаах зурвас. Ашигласан хэвлэлТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Цаг уур судлалХуудасны тоо: 60х.Ангилал: 26.23Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 298Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [2697] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Аж ахуйн нэгжийн санхүү

Зохиогч: Аюурзана Ц.

Он: 2001Гарчиг: Байгууллагын санхүү. Санхүүгийн механизм, түүний бүтэц, бүрэлдэхүүн. Санхүүгийн нөөц ба капитал, Үндсэн капитал, түүний ашиглалтын зохион байгуулалт. Компанийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, санхүүжилт. Хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх арга зүйн асуудалд. Компанийн эргэлтийн капиталыг бүрдүүлж, ашиглах санхүүгийн арга, хөшүүргүүд. Үйдвэрлэл, борлуулалтын зардал, өөрийн өртөг. Аж ахуйн нэгжийн ашиг орлого, түүний төлөвлөлт, хуваарилалт. Аж ахуйн нэгжээс төсөвтэй харилцах харилцаа ба санхүүгийн зах зээл дээрх үйл ажиллагаа. Санхүүгийн шинжилгээ бол аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагааны чухал хэсэг мөн. Санхүүгийн төлөвлөлт бол санхүүгийн үйл ажиллагааны эхлэл ба төгсгөл, зангилаа хэсэг мөн. Зарим салбарын аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн онцлогТүлхүүр үгс: Эдийн засаг Байгууллагын санхүүХуудасны тоо: 245х.Ангилал: 65.290-93Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 99Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [61138] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ажиглалт тэмдэглэлт

Зохиогч: Мягмарсүрэн Дэ.

Он: 1983Гарчиг: Сүүлийн үеийн киноны уран чадварын тухайд. Кино уран бүтээлийн шинэ алхам. Дэлгэцийн бүтээлд зөрчлийг тусгах асуудалд. Хатанбаатар Магсаржав киноны тухайд. Энх түвшин саруул ируудүйн төлөө. Өнөөгийн хүний дүрийг тод дүрсэлье. Хоньчин Найдан дэлгэцнээ. Отелло-той дахин учрахад. Уран бүтээлийн шинэ гараанд. Найрын ширээний ууц тайзнаа. Хэн ч мартаагүй юу ч мартагдаагүй. Цэрэг дайчдын дүрийг жүжиг киноны зохиолд дүрслэн үзүүлсэн нь. Радиогийн уран бүтээлийн тухай тэмдэглэл. Телевизийн уран сайхны онцлог. Телевизийн үндэсний баримтат киноны тухай. Хөрөнгөтний урлагийн уналт буюу түүний мөн чанарТүлхүүр үгс: Урлаг судлал Монголын кино урлагХуудасны тоо: 151x.Ангилал: 85.53(5)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 99Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [6100] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ажил ба сургуулийн зүйл

Зохиогч: Тогтохтөр Б.

Он: 1998Гарчиг: Бат-Очирын Тогтохтөр. То вангийн сургаал ном. То вангийн "Судрын аялгуу Тоть шувууны сургаал". Ажил ба сургуулийн зүйл. Үгийн тайлбар. Судрын аялгуу Тоть шувууны сургаалаасТүлхүүр үгс: Түүх То вангийн сургаалХуудасны тоо: 127.Ангилал: 63.3(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 50Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [57298] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ажилчин, залуучуудын нийгмийн төрх Социологийн судалгаа

Зохиогч: Гүндсамбуу Х., Дашдаваа С.

Он: 1990Гарчиг: Хүн амын залуужилтын нийгмийн үр дагавар Залуучууд бол ажилчин ангийн гол нөхвөр хүч мөн Залуучуудын ажил эрхлэлт Ажилчин залуучуудын хөдөлмөрт хандах социалист харилцааны төвшин, түүнийг дээшлүүлэх нь Нийгэм улс төрийн амьдралд ажилчин залуучуудын эзлэх байр, гүйцэтгэх үүрэг Ажилчин залуучуудын улс төрийн мэдлэг, итгэл үнэмшил практик үйл ажиллагаа Ардчилал ид тод байдал ба ажилчин залуучуудТүлхүүр үгс: Нийгмийн шинжлэх ухаан СоциологиХуудасны тоо: 168x.Ангилал: 60.5Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 93Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [47821] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Академич Базарын Ширэндэвийн бүтээлийн чуулган Академич Б.Ширэндэвийн мэндэлсний 100 жилийн ойд: 10 боть

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 10Он: 2012Гарчиг: Н.Ишжамц, А.Очир: Академич Б.Ширэндэв бол нэрт эрдэмтэн, шинжлэх ухааны зохион байгуулагч мөн. Л.Түдэв: Төрийн алба баригч. Э.А. Новгородова -Сын хангайских гор. Н.Хишигт: Их эрдэмтний намтрын товчоон. Бузаев В.В: Основные проблемые вопросы новейшей истории Монголии в работах Б.Ширэндыба. Г.Цэгмид: Академич Б.Ширэндэвийн 60 насны ойг тэмдэглэв. М. Санждорж: Академич Ширэндэв. А.Мекей: МУИС-ийн анхны ректор, академич Б.Ширэндэвийн их сургуулийг хөгжүүлэхэд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны түүхээс. П.Хорлоо: Академич Б. Ширэндэв бол ардын боловсролын зүтгэлтэн. Н.Дангаасүрэн: Базарын Ширэндэв энх тайвны үйлсэд. Ж.Мижигдорж: Шинжлэх ухаан судлалыг Монголд үүсгэгч. Ч.Дагвадорж: Хаа хүртэл цуутай хангайн аварга шинэс. Б.Бааст: Ширэндэв сэтгүүлч. Н.Пүрэвжав:1961-1981 оны үеийн ШУА-ийн гадаад харилцаа. Ч.Далай: Академич Б.Ширэндэвийн тухай сэтгэл төрсөн бодол. Г.Эрдэнэжав: Академич Б.Ширэндэвийн тухай дурсамж. Д.Батсүх: Их далайц, олон талт үйл ажиллагаа. А.Жамбал: Монгол улсад философи, социологи, эрх зүйн шинжлэх ухаан зохион байгуулалттай хөгжихөд академич Б.Ширэндэвийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүрэг. Ц.Хулан: "Ши мэргэн өвөө" дурсамжТүлхүүр үгс: Шинжлэх ухааны түүх Академич Б.Ширэндэв түүх бичлэгтХуудасны тоо: 267х.Ангилал: 72.3(5Мон)я44Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 392Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [11933] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  ...  29    >>