Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Диссертаци Диссертаци
Монгол судлал
31
14016 Ном захиалахад бэлэн байна. 0023114016 31
Нийт захиалга: 0

Сэтгэл судлалын ухааны философийн доктор (Ph.D) БСШУЯ, МУБИС. 2017.01.20. F 03130101

Номзүй:Х.116-121

Монгол

Зурган дээр дарж хар