Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 70352 Ном захиалахад бэлэн байна. 02070352 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 70353 Ном захиалахад бэлэн байна. 02070353 2
Ном Ном
Ойрын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 70350 Ном захиалахад бэлэн байна. 02070350 2
Ном Ном
Ойрын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 70351 Ном захиалахад бэлэн байна. 02070351 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар