Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Диссертаци Диссертаци
Монгол судлал
31
10т 13765 Ном захиалахад бэлэн байна. 002310013765 31
Нийт захиалга: 0

Удирдахуйн ухааны доктор (Ph.D) -ын зэрэг горилсон бүтээл Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар Удирдлагын
Академи ,Удирдахуйн Ухаааны Сургууль 2015

Номзүй: Х. 138-149

Зохиогчийн эрхийн хуулиар хориотой. Зөвхөн номын санд үзэх эрхтэй.

монгол