Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Диссертаци Диссертаци
Монгол судлал
31
10-t 13765 Ном захиалахад бэлэн байна. 002310013765 31
Нийт захиалга: 0

Удирдахуйн ухааны доктор (Ph.D) -ын зэрэг горилсон бүтээл Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар Удирдлагын
Академи ,Удирдахуйн Ухаааны Сургууль 2015

Номзүй: Х. 138-149

Зохиогчийн эрхийн хуулиар хориотой. Зөвхөн номын санд үзэх эрхтэй.

монгол